Matura pisemna - nieoficjalny list

Miałeś/łaś odwiedzić kolegę w Londynie w przyszłym tygodniu. Napisz wiadomość,w której

  • odwołasz swoją wizytę z powodów zdrowotnych
  • napiszesz, co zalecił Ci lekarz
  • zapytasz kolegę, jakie ma plany na wakacje
  • zaproponujesz wspólny wyjazd w góry, kiedy wyzdrowiejesz. Podpisz się jako XYZ.

W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

Hi Jack

I’m terribly sorry but I won’t be able to visit you next week because I’m sick. I caught flu and the doctor said I have to stay in bed for at least a couple of days. He also advised me to postpone all the trips. I feel really bad and have no choice but to follow his advice. By the way, what are your plans for the holidays? Mine have been spoilt by flu but as soon as I feel better I’d like to go to the mountains. Would you like to join me? I assure you Polish mountains are absolutely fantastic and the views are stunning. You won’t regret it.

Best wishes,

XYZ