CPE - Certificate of Proficiency in English

Certificate of Proficiency in English

Terminy egzaminów

W Polsce co roku organizowane są trzy sesje CPE - w okolicach czerwca, marca i grudnia. Zapis na egzaminy odbywają się ze znacznym wyprzedzeniem, tj. na sesję letnią - na przełomie lutego i marca, na sesję wiosenną w styczniu a na sesję zimową na przełomie września i października.

Elementy CPE

Reading - Czytanie (1 godzina, 30 minut; 40 punktów) składa się z czterech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru czy uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście.

Writing - Pisanie. W części Pisanie (2 godziny; 40 punktów) kandydat musi napisać dwa wypracowania, każde na 300-350 słów. Pierwsze zadanie jest obowiązkowe (polega na napisaniu artykułu, wypracowania, listu lub oferty). W drugim zadaniu są cztery tematy do wyboru. Jeden z nich oparty jest na lekturze jednej z trzech książek z listy nieobowiązkowych lektur.

Lektury zalecane w roku 2009:

  • * Rose Tremaine The Way I Found Her
  • * Tracy Chevalier, Girl with a Pearl Earring

Use of English - Zastosowanie struktur językowych (1 godzina, 30 minut; 40 punktów) składa się z pięciu części. Zadania do wykonania w tej części to: uzupełnianie brakujących wyrazów, tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakującego wyrazu wspólnego dla kilku zdań, przekształcanie zdań, pytania sprawdzające rozumienie tekstu oraz pisanie streszczeń.

Listening - Rozumienie ze słuchu (około 40 minut; 40 punktów) składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to: dopasowywanie fragmentów wypowiedzi do mówiącego, test wielokrotnego wyboru i uzupełnianie zdań.

Speaking - Rozmowa. W części ustnej (około 19 minut; 40 punktów) standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z trzech części. Pierwsza to towarzyska rozmowa każdego z kandydatów z egzaminatorem na tematy ogólne. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą na temat przedstawionych im zdjęć, a w trzeciej każdy z kandydatyów otrzymuje temat do przedyskutowania z drugim kandydatem.

Ustna część egzaminu CPE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów.

Skala ocen CPE

Oceny pozytywne - A, B, C Oceny negatywne - D, E

Poszczególne poziomy

  • A - 80 % i powyżej
  • B - 75% - 79 %
  • C - 60% - 74%
  • D - 55 % - 59%
  • E - 54 % i poniżej

Wyniki z poszczególnych sesji egzaminacyjnych dostępne są na stronie www.britishcouncil.home.pl/exrs/kryterium.php

Wykaz ośrodków egzaminacyjnych znajdują się na stronie: Wykaz ośrodków egzaminacyjnych w Polsce

Darmowe oprogramowanie, pomocne przy nauce angielskiego