estafina's blog

Słów kilka o (u)śmiechu.

W nauce języka ważnym elementem jest wyrażanie naszych myśli w sposób najbardziej trafny i adekwatny do sytuacji.


Syndicate content