paulina18_18's blog

Praca 4

asystent assistant
doradca adviser
dyrektor director
dyrektor banku bank manager
dyrektor muzeum museum director
dyrektor szkoły headmaster / headmistress / principal


Praca 3

batuta baton
cyrkiel compass
dziurkacz punch
dłuto chisel
gumka rubber
gwintownik tap
hebel plane
hebel plane
igła needle
imadło / zacisk vice


Praca 2

certyfikat certificate
dowód tożsamości ID / identity card
dyplom diploma
faktura invoice
list motywacyjny cover letter


Praca 1

asystować to assist
awansować to promote
awansować kogoś to promote sb
być kompetentnym; doskonale znać czyjąś pracę being competent


Słońce

bryzgi chromosferyczne spicules
budowa Słońca structure of the Sun
chromosfera chromosphere
fotosfera photosphere
granulacja granulation
jądro core
korona corona


Syndicate content