paulina18_18's blog

Drzewa i krzewy 2

krzew winny vine
krzewy malin rasberry bush
leszczyna hazel
lipa lime tree | linden tree
liść leaf Zobacz obrazek
magnolia magnolia
mahoń mahogany


Drzewa i krzewy 1

akacja accacia
bambus bamboo
bananowiec banana tree
bez czarny elder
białodrzew white poplar
bluszcz ivy
brzoza birch
brzoza brodawkowata silver birch


Budowa roślin

baldaszek umbel
części roślin plant parts
dno kwiatu receptacle
drewno xylem/wood
działka kielicha sepal
gałąź branch
grono raceme
kora bark
korzeń root


Praca 6

lektor lecturer
leśniczy forester
linoskoczek/ka tightrope -walker
listonosz postman
literat writer/literary man
makler broker
malarz painter


Praca 5

aktor actor
aktorka actress
akuszerka midwife
ankieterka pollster
antykwariusz second-hand bookseller
aptekarz pharmacist
aptekarz chemist


Syndicate content