paulina18_18's blog

Dyscypliny sportowe 1

alpinizm mountaineering
badminton badminton
baseball baseball
biatlon biathlon
bieg na 100 metrów the 100 metres sprint (BrE) | the 100-meter dash (AmE)


Ćwiczenia

bieg truchtem jogging
brzuszki sit-ups
dwutakt lay-up
mostek crab
podciąganie się na poprzeczce chin up
pompki press-ups (BrE) / push-ups (AmE)


Zabawy

bawić się w berka to play tag
berek tag
bieg z przeszkodami obstacle race
ciuciubabka blind man`s buff
gra w klasy hopscotch
gra w kotka i myszkę game of cat and mouse


Sposoby spędzania wolnego czasu

ćwiczyć exercise, work out, practise
czatować na Internecie chat on the Internet
dance taniec
drukarstwo printing
dyskoteka disco
dziewairstwo ręczne knitting


Kabaret

artysta kabaretowy cabaret artist
dowcip joke
głupek fool
iść do kabaretu to go to a cabaret
kabaret cabaret
kabrecik short cabaret performance


Syndicate content