paulina18_18's blog

Budownictwo 3

kamionka stoneware
kąt stoku naturalnego angle of slide
kielnia murarska brick trowel
kierownik budowy site manager
kit putty
klinkier clinker


Budownictwo 2

cement bezskurczowy non-shrinking cement
cement hutniczy blast furnace cement
cement normowy standard specification cement
cement portlandzki portland cement


Budownictwo 1

architekt architect
beton chudy lean concrete
beton ciężki dense concrete
beton jednofrakcjowy single fraction concrete
beton komórkowy cellular concrete


Zajęcia sportowe/rekreacyjne

badminton badminton
boks boxing
gimnastyka gymnastics
golf golf
hokej hockey
hokej (na lodzie) ice hockey
jazda na wrotkach skating
krokiet croquet
krykiet cricket


Sztuki walki

aikido aikido
aikidoka aikidoka
bokken bokken
chwyt grip
cios punch
ćwiczący kung-fu kung fu practitioner
hakama hakama
jo jo
judo judo
jujitsu jujitsu


Syndicate content