paulina18_18's blog

Lotnictwo

beczka (figura w powietrzu) barrel-roll
bombowiec bomber
cięgła sterujące control rods
czujnik podczerwieni infrared sensor
dysza wylotowa exhaust nozzle
eskadra squadron


Komputery 2

procesor processor
program programme
programista programmer
przeciążenie overload
przeglądarka browser
przesuwać move
przetwarzanie danych data processing


Komputery 1

animacja komputerowa computer animation
aplikacja application
arkusz kalkulacyjny spreadsheet
baza danych database
być na czasie keep up to date
błąd error


Internet

administrator administrator / admin
adres e-mail e-mail address
bajt byte
bezprzewodowy wireless
czat chat
czatować to chat
dostawać/ dostać e-maila to get an e-mail


Budownictwo 4

robotnik niewykwalifikowany labourer
robotnik wykwalifikowany skilled worker
rumosz, gruz skalny chips
rumosz, gruz skalny breakstone
rumosz, gruz skalny crushed rock


Syndicate content