Because / Because of

By opowiedzieć o przyczynie czegoś, używamy wyrazów because lub because of.

 

Wyraz because jest stosowany, gdy po nim występuje zdanie składowe z czasownikiem.

I was unable to live in this house because it was a haunted house.

The level of physical activity has decreased because people watch more television.

 

Zwrot because of jest stosowany przed rzeczownikiem, który zastępuje zdanie składowe z czasownikiem.

The level of physical activity has decreased because of people watching television.

I was unable to live there because of ghosts.

 

Porównajmy zdania:

Because Tom was feeling sick, he didn't go to school.

W powyższym zdaniu:

'Tom' - podmiot,
'was feeling' - czasownik.

Because of his sickness, Tom didn't go to school.

W tym zdaniu:
'his sickness' - rzeczownik.

Because of feeling sick, Tom didn't go to school.

'feeling sick' - czasownik+ing.

Wszystkie trzy zdania mają te samo znaczenie - ukazują różnice w konstrukcji zdania z wykorzystaniem "because / because of"

Zamiast zwrotu because of można stosować as a result of, due to, owing to.

Are people happier as a result of technology?

The family cannot function due to workaholism.

Flights may be delayed or cancelled owing to weather conditions.

 

Zdania tego typu mogą zostać zapisane odwrócone i podkreślać skutek, a nie przyczynę. Używamy wówczas spójników so lub therefore.

People watch more television, so the level of physical activity has decreased.

People watch more television, therefore the level of physical activity has decreased.

 

Just because, simply because

Po dodaniu 'just' bądź 'simply' zmienia się trochę znaczenie wyrażenia:

Just because - tylko dlatego, że; właśnie dlatego

We are not going to do it simply because I think it’s wrong.

Just because Tim is the boss, it does not mean he can be rude to everyone in the office.

Just because she is rich, doesn't give her the right to look down on less fortunate people.

.

just because może być również używane jako fraza wykrzyknikowa bo tak!
Używane, gdy nie chcemy odpowiedzieć na pytanie "dlaczego"

Why did you buy such an expensive book?
Just because!

 

Przecinek przed because

Generalna zasada jest taka, że w języku angielskim nie stosuje się przecinka przed słowem because. Prawda niestety jest taka, że to stwierdzenie jest zbyt uogólnione i zdarzają się wyjątki. Stawianie przecinka przed because jest uzależnione od tego co chcemy uwidocznić w zdaniu. Istnieje możliwość napisania tego samego zdania z przecinkiem oraz bez, i oba będą poprawne (choć będą miały odrobinę inne znaczenie)

Tim managed to survive because he is very smart.

Tim managed to survive, because he is very smart.

Oba zdania są poprawne. Pierwsze zdanie kładzie emfaze na to, dlaczego udało się Timowi przeżyć (gdyż był bystry). Drugie zdanie kładzie nacisk na sam fakt, że mu się udało przeżyć, a dlaczego, to już mniej istotne.

 

Krótkie ćwiczenie sprawdzające - wybierz because lub because of

Because or because of

Poniżej znajduje się link do ćwiczeń z because - interaktywny quiz - because/becasue of


Comments

Dodatkowy przykład: because

Dodatkowy przykład:

because he felt ill, he didn't go to the party

because of his illness he didn't go to the party
because of feeling ill he didn't go to the party