Quiz - Because / because of

 

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Ćwiczenia z because - interkatywny quiz oparty o lekcję because / because of - sprawdzający znajomość użycia słowa BECAUSE w kontekście.