Praca z dziećmi - ciekawe metody nauki

Częstym problemem jaki napotyka nauczyciel w pracy z dziećmi (głównie w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) jest trudność w zmotywowaniu uczniów do pracy. Oczywistym jest, że dziecko nie odczuwa potrzeby edukowania się. Praca zatem powinna odbywać się głównie na podstawie gier i zabaw, które byłyby interesujące dla młodych uczniów. Zdarza się, że niezainteresowane lekcją dziecko szybko zniechęca się do dalszej nauki lub nie wykonuje poleceń nauczyciela. Celem artykułu będzie zatem przedstawienie metod nauki, które zawierają elementy zabawy.

‚SIMON SAYS’

Za pomocą tej gry możliwe jest wprowadzenie i ćwiczenie podstwawowych czynności (stand up, sit down, jump itp.). Nauczyciel po wprowadzeniu słownictwa i krótkim przećwiczeniu informuje uczniów, iż czynności te można wykonać tylko gdy przed nimi usłyszą komendę ‚SIMON SAYS’ np. SIMON SAYS SIT DOWN - dzieci siadają, SIT DOWN - dzieci nie wykonują polecenia. Ponieważ przy większej ilości komend i szybkim ich wypowiadaniu łatwo można się pomylić, możliwe jest zorganizowanie konkursu - kto nie popełni żadnego błędu lub popełni ich najmniej. Z doświadczenia widać, że dzieci już po kilku zabawach w ‚SIMON SAYS’ znają i potrafią samodzielnie nazwać wprowadzone przez nauczyciela komendy.

‚RAIN SUN’

Ta zabawa z powodu swej prostoty może być wykorzystana do pracy z bardzo młodymi uczniami lub jako przerywnik normalnych zajęć w szkole. Nauczyciel wprowadza dwa słowa: ‚SUN, RAIN’. Po wypowiedzeniu odpowiedniej komendy przez nauczyciela uczeń powinien ją pokazać np. deszcz uderzając palcami o podłogę. Także w tym przypadku możliwe jest przeprowadzenie konkursu gdyż wypowiadając komendy szybko lub powtarzając dwie te same pod rząd łatwo jest uczniom pomylić się.

‚UKŁADANIE SŁÓW Z ROZSYPANYCH LITER’

Pomimo tego, iż grę tę można przygotować także w wersji papierowej wycinając literki i prosząc uczniów o ułożenie odpowiedniego wyrazu, proponujemy ćwiczyć z uczniami układanie na komputerze. Metoda ta jest dobrą powtórką pisowni danego wyrazu (np. przed sprawdzianem) a więc może być wykorzystana w szkole podstawowej z wykorzystaniem komputerów). Na stronie znaleźć można testy ze słownictwem podzielonym na kategorie. Po wybraniu jednej z nich komputer wylosuje przypadkową kombinacje liter, z których należy ułożyć wyraz z wybranej kategorii np. Kategoria – computer, Możliwe słówka – cd, printer, mouse, scanner itp. Po każdym odświeżeniu strony kombinacja będzie inna a więc jedno słowo można ćwiczyć wielokrotnie.


Comments

Sama jestem nauczycielką i

Sama jestem nauczycielką i wiem jak jest ciężko zmotywować dzieci do nauki ze względu, że bardzo szybko się nudzą i lekcje nie powinny być dłuższe niż 30min. Stosuje wiele metody nauki angielskiego i mimo wszystko czasami brak mi już pomysłów jak prowadzić naukę poprzez zabawe

A ja wypróbuje te zabawy jak

A ja wypróbuje te zabawy jak tylko skończymy przerabiać książeczki "Angielski z Maksem"

Niestety tekst powyżej

Niestety tekst powyżej dotyczy jedynie 3 przykładowych zabaw (z kilkuset innych), nie ma nic wspólnego z tytułowymi "metodami".