Inne metody aktywnego uczenia...

Więcej metod aktywnego uczenia

Jak zaprezentowane zostało na przykładzie ‚mind map’ słownictwa z określonej kategorii można uczyć się aktywizując jak najwięcej obszarów mózgu (mam na myśli kolory, kształty, obrazki, skojarzenia itp.). Optymalnym jest jednak jeśli połączonych zostanie kilka metod jednocześnie. W poniższym artykule postaram się przedstawić jak nie tylko nauczyć się słownictwa ale również samodzielnie w ciekawy sposób sprawdzić jego znajomość.

1. Metoda ‚pomieszane literki’

Dobrym sposobem na naukę oraz sprawdzenie znajomości słownictwa jest ‚rozsypanka’. Polega ona na zamianie liter w wyrazie a potem próbie samodzielnego ułożenia. Dzięki tej metodzie możemy wzrokowo zapamiętać pisownie. Najlepiej poprosić kogoś o napisanie wyrazu mieszając w nim literki. Jeśli natomiast uczymy się samodzielnie można skorzystać z programów bądź skryptów, które zrobią to za nas. Na stronie angielskij.ovh.org na stronie głównej (na dole) znajdują się testy wraz z kategoriami wyrazów. Po wybraniu odpowiedniej kategorii komputer wylosuje wyraz oraz pomiesza w nim literki. Naszym zadaniem jest ich prawidłowe ułożenie. Po każdym odświeżeniu strony komputer wybierze inny wyraz oraz co ważne zmieni układ liter. Wspomnianej metody można używać do nauki (układając literki to momentu zapamiętania wyrazów danej kategorii) oraz do kontrolnego testowania zdobytej już wiedzy.

2. Nauka na podstawie filmów lub programów telewizyjnych

Metoda ta przeznaczona jest głównie dla zaawansowanych uczniów. Związane to jest ze słownictwem (często potocznym bądź nieformalnym) występujących w filmach. Nie znaczy to jednak, że metody tej nie mogą stosować początkujący. Wszystko zależy od odpowiedniego wyboru materiału. Ponieważ w nauce słownictwa ważną rolę pełnią skojarzenia, tutaj naszym skojarzeniem będzie film bądź konkretna scena. Oglądając film bądź jego zwiastun dobrze jest zrobić listę wszystkich słów, które ‚wpadną nam w ucho’. Dobrze jest również przed rozpoczęciem wypisywania założyć ‚z góry’ jakiego słownictwa będziemy szukać. Oglądając film science-fiction słowami mogą być nazwy urządzeń technicznych. Przy filmie przyrodniczym natomiast - gatunki roślin lub zwierząt. Oczywiście każde usłyszane słówko weryfikujemy później ze słownikiem poprawiając ewentualne błędy popełnione podczas pisania ‚ ze słuchu’. Ustalenie jakich słów szukamy pozwala na jednoczesne ćwiczenie słuchu pod kątem ‚listening comprehension’ (słuchanie ze zrozumieniem). Dzięki temu uczymy się ‚wyłapywać’ interesujące nas informacje. Materiał jak i jego długość nie ma tutaj znaczenia i zależy wyłącznie od ucznia. Oczywistym jest jednak, że musi to być coś co w jakiś sposób nas interesuje np. osoba lubiąca geografię wybierze program przyrodniczy.

English Academy teacher www.jezykangielski.org