Hercules and the Wagoner

Hercules and the Wagoner to jedna z najbardziej znanych bajek Ezopa. Zapraszamy do zapoznania się z treścią bajki, jej tłumaczeniem oraz odsłuchaniem nagrania przez lektora

A Farmer was driving his wagon along a miry country road after a heavy rain. The horses could hardly drag the load through the deep mud, and at last came to a standstill when one of the wheels sank to the hub in a rut.

The farmer climbed down from his seat and stood beside the wagon looking at it but without making the least effort to get it out of the rut. All he did was to curse his bad luck and call loudly on Hercules to come to his aid. Then, it is said, Hercules really did appear, saying:

"Put your shoulder to the wheel, man, and urge on your horses. Do you think you can move the wagon by simply looking at it and whining about it? Hercules will not help unless you make some effort to help yourself."

And when the farmer put his shoulder to the wheel and urged on the horses, the wagon moved very readily, and soon the Farmer was riding along in great content and with a good lesson learned.

Self help is the best help.

Heaven helps those who help themselves.

 

Zapamiętaj nowe angielskie słówka

Lista najtrudniejszych słówek wraz z tłumaczeniem:

wagon - wóz, furmanka
miry - błotnisty
drag - ciągnąć
load - ładunek
mud - błoto
standstill - zastój
sink - zatonąć [irregular verbs]
hub - piasta, centrum koła wozu konnego
rut - koleina
curse - przeklinać
appear - pojawić się
put your shoulder to the wheel - obecnie występuje to w znaczeniu idiomatycznym - brać się do roboty
urge - popędzać
whining - jęczenie, biadolenie
whine - jęczeć, biadolić
make an effort - postarać się [kolokacje z make]
readily - z łatwością

Adnotacje do tekstu dotyczące gramatyki

W jednym ze zdań:

Hercules really did appear.

została użyta tak zwana emfaza. Zwróćcie uwagę, że mamy tu did przed czasownikiem appear. Służy ono podkreśleniu ważności faktu, że faktycznie Herkules się pojawił. Bez emfazy zdanie brzmiałoby:

Hercules really appeared.

Jak widzimy, appear już jest normalnie z końcówką ed - jak to zwykle w czasie past simple bywa.

Jeśli używamy emfazy to czasownik występuje w bezokoliczniku (czas wskazuje już did)

 

Tłumaczenie bajki Ezopa na polski

Farmer jechał swoim wozem wzdłuż wiejskiej drogi po obfitym deszczu. Konie z trudem mogły ciągnąć ładunek przez głębokie błoto, aż w końcu zatrzymały się, gdy jedno z kół utknęło w koleinie do połowy koła (do piasty).

Farmer zszedł z siedzenia i stanął obok wozu patrząc na niego, ale nie podejmując najmniejszego wysiłku, aby wydostać go z koleiny. Jedyne, co zrobił, to przeklinał swój pech i głośno wołał Herkulesa, by przyszedł mu z pomocą. Wtedy, jak się mówi, Herkules naprawdę się pojawił, mówiąc:

"Zacznij się starać, człowieku, i popchnij konie. Myślisz, że możesz przesunąć wóz, po prostu patrząc na niego i użalając się przy tym? Herkules nie pomoże, jeśli nie dołożysz starań, by pomóc sobie samemu".

A kiedy farmer postarał się i nakłonił konie do prac, wóz poruszył się bardzo łatwo, a wkrótce farmer jechał w wielkim zadowoleniu i z wyciągniętą nauczką.

Samopomoc jest najlepszą pomocą.

Niebiosa pomagają tym, którzy sami sobie pomagają.

Hercules and Wagon - bajka Ezopa - lekcja angielskiego