Angielski w komiksie - Grammar Nazi

Glossary:

  • Grammar Nazi - A person who believes proper grammar (and spelling) should be used by everyone whenever possible and attempts to persuade or force others to use proper grammar and spelling (czyli ktoś kto za wszelką cenę próbuje nas poprawiać)
  • to invade - najechać, zaatakować
  • to dupe - nabierać
  • a dupe - naiwniak
  • conquest - podbój
  • weird - dziwaczny
  • ironically - ironicznie