Angielski w komiksie - Dad

Glossary:

  • Happy now? - zadowolony teraz?
  • Instead of - In place of; rather than - zamiast
  • gonna - skrót od 'going to' 
  • call somebody - to communicate with by telephone - zadzwonić do kogoś