Angielski w komiksie - Conditionals

Glossary:

  • believe - To accept as true or real (wierzyć)
  • summer school - an academic session during the summer (zajęcie szkolne prowadzone w wakacje)
  • four hours a day - cztery godziny dziennie