Angielski metodą transferencji

Należy najpierw zapoznać się z przykładowymi zdaniami poniżej:

They were huddled in the bus shelter         
Oni stali zbici w grupkę na przystanku autobusowym (wewnątrz)

They were huddled at the bus shelter     
    
Oni stali zbici w grupkę na przystanku autobusowym (miejsce)

She is at the shopping centre      
       
1.Ona jest w centrum handlowym (robi zakupy)

2.Ona jest na zewnątrz centrum handlowego (np. czeka)

She is in the shopping centre             
On jest w centrum handlowym (w budynku)

He is at the theatre                
1.On jest w teatrze (instytucja)

2.On jest na zewnątrz teatru

He is in the theatre (building)            
On jest w teatrze (w budynku)

He is at the cinema                
1.On jest w kinie (instytucja) 2.On jest na zewnątrz kina

He is in the cinema (building)             
On jest w kinie (w budynku)

He is at the office                 
On jest w biurze (miejsce pracy/spotkania)

He is in the office (building)             
On jest w tym biurze (w budynku)

He is in the building                 
On jest w tym budynku (wewnątrz)

He is at the building                 
1.On jest w tym budynku (miejsce pracy/spotkania)

2.On jest na zewnątrz budynku

He is in the restaurant (building)            
On jest w tej restauracji (w budynku)

He is at the restaurant                 
1.On jest w restauracji (miejsce pracy/spotkania)

2.On jest na zewnątrz restauracji

He is at the station                 
1.On jest na dworcu (w budynku)

2.On jest na stacji

3.On jest na zewnątrz dworca

He is in the station (building)             
On jest na dworcu (w budynku)

Modern art on the London underground         
Nowoczesna sztuka w londyńskim metrze

He is in the church (building)            
On jest w kościele (w budynku)

He is at the church                 
1.On jest w kościele (miejsce kultu)

2.On jest na zewnątrz kościoła

He is in the school (building)             
On jest w szkole (w budynku)

He is in/at the school                 
On jest w szkole (miejsce pracy/spotkania)

He is in the gym (building)             
On jest w/na sali gimnastycznej/na siłowni (w budynku)

He is at the gym                      
1.On jest na sali gimnastycznej/siłowni (miejsce wykonywania ćwiczeń)

2.On jest na zewnątrz sali gimnastycznej/siłowni

Exercising at a gym is fun                 
Wykonywanie ćwiczeń w/na sali gimnastycznej/na siłowni jest frajdą

He is at the post office                
1.On jest na poczcie (instytucja)

2.On jest na zewnątrz poczty

The package got lost in the post office         
Paczka zaginęła na poczcie (w budynku)

 

Ćwiczenie:

Po zapoznaniu się ze zdaniami powyżej można przystąpić do poprawnego tłumaczenia poniższych zdań:

 1. Ona jest w tym banku (w budynku)
 2. Ona jest w banku (coś załatwia)
 3. On jest w hotelu (w budynku)
 4. On jest w hotelu (miejsce pracy lub spotkania)
 5. Oni są w restauracji (w budynku)
 6. Oni są na zewnątrz restauracji
 7. Oni są w restauracji (miejsce pracy lub spotkania)
 8. Oni są w budynku (wewnątrz)
 9. Oni są w budynku (miejsce pracy lub spotkania)
 10. Oni są na zewnątrz budynku
 11. Ona jest na dworcu (w budynku)
 12. Ona jest na zewnątrz dworca
 13. Czy jest poczekalnia (waiting room) na dworcu (w budynku)?
 14. Ona jest w teatrze (w budynku)
 15. Ona jest w teatrze (na sztuce)
 16. On jest w klubie (w budynku)
 17. On jest w klubie (miejsce pracy lub spotkania)
 18. On jest w kinie (w budynku)
 19. On jest w kinie (ogląda film)
 20. On jest w bibliotece (w budynku)
 21. On jest w bibliotece (pracuje lub wypożycza książki)
 22. On jest na zewnątrz biblioteki
 23. Ona jest na basenie (miejsce pobytu)
 24. Ona jest w basenie (pływa)
 25. Oni są w zoo (zwiedzają)
 26. Te zwierzęta są w zoo
 27. Oni są na poczcie (coś załatwiają)
 28. On pracuje na poczcie (miejsce pracy)
 29. On pracuje na poczcie (miejsce pracy)
 30. Paczka zaginęła na poczcie (w budynku)
 31. Na wakacjach oni byli w wiejskim domku (cottage) (miejsce pobytu)
 32. Na wakacjach oni byli w tym wiejskim domku (w budynku)
 33. Oni są w supermarkecie (na zakupach)
 34. Oni są w supermarkecie (w budynku)
 35. Oni są na rynku (na zakupach)
 36. On czeka na zewnątrz galerii sztuki
 37. On jest w galerii sztuki (w budynku)
 38. On jest w galerii sztuki (miejsce pobytu)
 39. Oni teraz ćwiczą w/na sali gimnastycznej (w budynku)
 40. Wykonywanie ćwiczeń na siłowni jest frajdą (fun)
 41. Wystawa w londyńskim metrze była sukcesem (a success)
 42. On jest w Terminalu 3A (w budynku)
 43. On jest przy Terminalu 3A/na zewnątrz Terminala 3A
 44. On jest przy/na zewnątrz kaplicy (chapel)
 45. On jest w kaplicy (w budynku)
 46. On jest w kaplicy (modli się)
 47. Oni teraz stoją na przystanku autobusowym (bus shelter - wewnątrz)
 48. Oni teraz stoją na przystanku autobusowym (miejsce)

 

 

Autor udziela korepetycji z angielskiego:

Email - slownikang@gazeta.pl
Telefon - 509 338 808
Województwo - kujawsko-pomorskie

Link do ogłoszenia: - klik